Supari Market| Today Adike Rate in Karnataka Rashi

HOSANAGAR Rashi Adike Price 45809. Rs. Per 100.kg

DAVANAGERE Rashi Adike Price  44169. Rs. Per 100.kg

DAVANAGERE Rashi Adike Price  44169. Rs. Per 100.kg

SIDDAPURA Rashi Adike Price 44459. Rs. Per 100.kg

BHADRAVATHI Rashi Adike Price  44519. Rs. Per 100.kg

CHANNAGIRI Rashi Adike Price 45555. Rs. Per 100.kg

YELLAPURA Rashi Adike Price 50699. Rs. Per 100.kg 

SIRSI Rashi Adike Price 44699. Rs. Per 100.kg 

SHIVAMOGGA Rashi Adike Price 44719. Rs. Per 100.kg

Daily Market Mirror:       Daily Update       Supari Market